Tác giả :

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 04 /TB-ĐHSPKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08  năm 2016

THÔNG BÁO  
V/v đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

( Đợt xét tốt nghiệp tháng 09 năm 2016)

 


Kính gửi: Các tân kỹ sư, cử nhân

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm tạo điều kiện cho tân kỹ sư, cử nhân  trong việc đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đỡ lãng phí thời gian, giấy tờ và việc cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được nhanh, giúp  các tân kỹ sư, cử nhân không mất nhiều thời gian chờ  đợi,  Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo như sau:

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho các đơn vị trước ngày 10/09/2016 và các trường hợp bổ sung sau đó

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp: dự kiến 13/09/2016

Phòng Quan hệ công chúng và  Doanh nghiệp tạo link cho các tân kỹ sư, cử nhân dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 09/2016 đăng ký nhận bảng điểm và giấy CNTNTT, sinh viên kết thúc đăng ký lúc 6am ngày 31.08.2016.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sinh viên vào hệ thống Website Trường:

Bước 2: Sinh viên chọn Phòng ban → Phòng quan hệ công chúng và Doanh nghiệp →  Đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Hoặc sinh viên có thể truy cập trực tiếp qua địa chỉ:

https://goo.gl/forms/JvgYGZm50xWwPrG33

Bước 3: Sinh viên điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo hướng dẫn và gửi yêu cầu.

Bước 4: Sau ngày hết hạn đăng ký (6am ngày 31/08/2016), Phòng sẽ tổng hợp danh sách, chuyển cho phòng Đào tạo in bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho Sinh viên.

Sau khi có bảng điểm, giấy chứng nhận, phòng QHCC_DN sẽ gửi mail tới các bạn và thông báo trên web phòng  Số  giấy CNTN để các bạn tới nhận.

Địa điểm nhận:  Tại Phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp (Khu A)

Lưu ý: -    Chỉ những sinh viên đăng ký mới  được in và nhận.

-          Sau lễ trao bằng tốt nghiệp Phòng Quan hệ Công chúng sẽ ngưng phát GCN và Bảng điểm./.

 

                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QHDN.

TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

              VÀ DOANH NGHIỆP

(đã ký)

 

      Ths. Hồ Thị Ánh Tuyết

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Phòng Quan hệ  Doanh nghiệp
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 Số 01, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
+ Email: pr@hcmute.edu.vn
+ Điện thoại: (08) 37225551

Truy cập tháng: 175,505

Tổng truy cập:2,205,022