Tác giả :

LỊCH THAM QUAN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 07.09.2017

STT

THỜI GIAN

TÊN CÔNG TY

SV NĂM

SỐ LƯỢNG
 SV

ĐỊA CHỈ THAM QUAN

1         

10h00 - 12h00
(Ca  2)
08.09.2017
(Thứ
6)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Cơ điện tử)

1

40 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

2         

10h00 - 12h00
(Ca  2)
11.09.201
7
(Thứ 2)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Điện tử, TT và MT)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

3         

10h00 - 12h00
(Ca  2)
1
8.09.2017
(Thứ 2)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Điện)

1

35 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

4         

10h00 - 12h00
(Ca  2)
1
9.09.2017
(Thứ
3)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Điện tử, TT và MT)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

5         

7h00 - 11h30
20.09.2017 (Thứ 4)

Xí nghiệp Cơ Khí

Ô tô An Lạc

(Xe trường)

(SV Khoa CKĐ + CLC)

1,2,3

50 + 02GV

Tổ 7, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, TP. HCM

6         

10h00 - 12h00
(Ca  2)
22.09.201
7
(Thứ
6)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Điện – ngành Điện tử)

1

45 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

STT

THỜI GIAN

TÊN CÔNG TY

SV NĂM

SỐ LƯỢNG
 SV

ĐỊA CHỈ THAM QUAN

7         

08h00 - 11h00
(Ca 
1)
25.09.201
7
(Thứ 2)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Cơ Điện tử)

1

45 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

8         

7h30 – 12h00

28.09.2017

(Thứ 5)

TBS Group

(Xe trường)

(SV Khoa CLC – Ngành Điện, điện tử)

3,4

 

 

50

5A Xa lộ xuyên Á, P. An Bình, TX dĩ An, Bình Dương

9         

10h00 - 12h00
(Ca  2)
29.09.201
7
(Thứ
6)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Điện – ngành Điện tử)

1

45 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

10     

10h00 - 12h00
(Ca  2)
04.
10.2017
(Thứ
4)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Điện tử, TT và MT)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

11     

10h00 - 12h00
(Ca  2)
09.
10.2017
(Thứ 2)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Điện tử, TT và MT)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

12     

7h30 – 12h00

12.10.2017

(Thứ 5)

TBS Group

(Xe trường)

(SV Khoa Kinh tế Ngành KT, QLCN, TMĐT)

3,4

 

 

50

KV2: Ngành TX (Thuận An, Bình Dương)

13     

07h30 - 12h00
13.
10.2017
(Thứ 6)

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
 (có xe
01 công ty)

(SV Khoa CLC (ngành Hóa 50 SV) -

1,2,3

50 + 02GV

170 Lê Văn Khương, P. Thới An Q. 12
TP. HCM

STT

THỜI GIAN

TÊN CÔNG TY

SV NĂM

SỐ LƯỢNG
 SV

ĐỊA CHỈ THAM QUAN

14     

7h00 - 11h30
13.10.2017 (Thứ 6)

Xí nghiệp Cơ Khí

Ô tô An Lạc

(Xe trường)

(SV Khoa CKĐ + CLC)

1,2,3

50 + 02GV

Tổ 7, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, TP. HCM

15     

08h00 - 11h00
(Ca 
1)
17.
10.2017
(Thứ
3)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
TT HT ĐTQT – ngành Điện tử, QTKD)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

16     

10h00 - 12h00
(Ca  2)
1
8.10.2017
(Thứ
4)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành Cơ Điện tử)

1

54 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

17     

07h30 - 12h00
19.10.2017
(Thứ 5)

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
 (Xe Trường)
(
Dự kiên SV ngành CKM )

1,2,3

50 + 02GV

170 Lê Văn Khương, P. Thới An Q. 12
TP. HCM

18     

7h30 – 12h00

25.10.2017

(Thứ 4)

TBS Group

(Xe trường)

(SV Khoa Kinh tế Ngành KT, QLCN, TMĐT)

3,4

 

 

50

KV2: Ngành Giày (Thuận An, Bình Dương)

19     

7h00 - 12h00
25.1
0.2017
 (Thứ 4)

CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM

(Cty hỗ trợ  02 xe)
(Sinh viên khoa
CLC – Ngành Điện tử, Truyền thông)

3,4

100 + 03 GV

Lot W.29 - 30-31a, Đường Tân Thuận, Tân Thuận EP2, Q. 7, TP. HCM

20     

08h00 - 11h00
(Ca 
1)
26.
10.2017
(Thứ
5)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Kinh tế – Ngành TMĐT, Logictics)

1

37 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

STT

THỜI GIAN

TÊN CÔNG TY

SV NĂM

SỐ LƯỢNG
 SV

ĐỊA CHỈ THAM QUAN

21     

7h00 - 11h30
27.10.2017 (Thứ 6)

Xí nghiệp Cơ Khí

Ô tô An Lạc

(Xe trường)

(SV Khoa CKĐ + CLC)

1,2,3

50 + 02GV

Tổ 7, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, TP. HCM

22     

08h00 - 11h00
(Ca 
1)
01.
11.2017
(Thứ
4)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Điện – ngành Điện tử)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

23     

7h30- 11h30

03.11.2017

(Thứ 6)

Công ty TNHH Intel Products Vietnam

(Xe trường)

Ngành Điện, CKM, Kinh tế

 

3,4

 

70 SV + 03 GV

Lô I2, Đường D1, Khu Công nghệ cao Sài Gòn, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

24     

10h00 - 12h00
(Ca  2)
04.11.2017
(Thứ
7)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(02 Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành CNTP)

1

58 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

25     

08h00 - 11h00
(Ca 
1)
06.
11.2017
(Thứ 2)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành CNTP)

1

37 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

26     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
07.
11.2017
(Thứ
3)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
TTHTĐTQT – ngành QTKD, Điện)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

27     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
0
9.11.2017
(Thứ
5)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Kinh tế - ngành TMĐT, Logistics)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

STT

THỜI GIAN

TÊN CÔNG TY

SV NĂM

SỐ LƯỢNG
 SV

ĐỊA CHỈ THAM QUAN

28     

07h30 - 12h00
09.1
1.2017
(Thứ 5)

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
 (có
01 xe công ty)
(SV Khoa
CNHTP – ngành CN hóa 50 SV) -

1,2,3

50 + 02GV

170 Lê Văn Khương, P. Thới An Q. 12
TP. HCM

29     

7h00 - 12h00
10.11.201
7
 (Thứ 6)

CÔNG TY TNHH  THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM

(Cty hỗ trợ 01 xe + 01 xe trường )
(Sinh viên khoa
CKM (50), SV khoa CLC (50) -

3,4

100 + 03 GV

Lot W.29 - 30-31a, Đường Tân Thuận, Tân Thuận EP2, Q. 7, TP. HCM

30     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
13.
11.2017
(Thứ
2)

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

(Xe trường)
(sinh viên Khoa CLC – Ngành CNHTP )

1 – Dự kiến 2 xe chưa đăng ký BS xe 24 chỗ

80 + 01 GV

KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

31     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
1
4.11.2017
(Thứ
3)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa CLC – ngành CNTP)

1 (Bổ sung mới)

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

32     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
15.
11.2017
(Thứ
4)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Kinh tế - ngành TMĐT, Logistics)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

33     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
16.
11.2017
(Thứ
5)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Kinh tế - ngành TMĐT, Logistics)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

34     

7h00 - 11h30
22.11.2017 (Thứ 4)

Xí nghiệp Cơ Khí

Ô tô An Lạc

(Xe trường)

(SV Khoa CKĐ + CLC)

1,2,3 Trùng xe TBS xin chuyển ngày khác

50 + 02GV

Tổ 7, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, TP. HCM

STT

THỜI GIAN

TÊN CÔNG TY

SV NĂM

SỐ LƯỢNG
 SV

ĐỊA CHỈ THAM QUAN

35     

7h30 – 12h00

22.11.2017

(Thứ 4)

TBS Group

(Xe trường)

(SV TTĐTHTQT – Ngành QTKD, điện tử)

3,4

 

 

50

5A Xa lộ xuyên Á, P. An Bình, TX dĩ An, Bình Dương

36     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
23.
11.2017
(Thứ
5)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Kinh tế - ngành TMĐT, Logistics)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

37     

08h00 - 11h00
(Ca  1)
2
9.11.2017
(Thứ
4)

CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM
(Xe trường)
(sinh viên
Khoa Kinh tế - ngành TMĐT, Logistics)

1

50 + 01 GV

Số 5 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, TX Thuận An, Bình Dương

                                                                                      Ngày 07 tháng 09 năm 2017

                                                                                          P. Quan hệ Doanh nghiệp


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Phòng Quan hệ  Doanh nghiệp
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 Số 01, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
+ Email: pr@hcmute.edu.vn
+ Điện thoại: (08) 37225551

Truy cập tháng: 175,524

Tổng truy cập:2,205,041