Tác giả :


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                                                                                                             Tp.HCM, ngày13 tháng 7 năm 2017

 

Thư mời tham gia TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

Kính gửi:    Các Khoa

                  Sinh viên tốt nghiệp, sinh viên năm cuối các ngành

Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 được tiếp xúc Doanh nghiệp, cơ hội có việc làm ngay và đúng chuyên ngành, đồng thời các Doanh nghiệp tuyển được nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển, Phòng Quan Hệ Doanh nghiệp tổ chức TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI  với chủ đề  GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”  tại trường.

            Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối các ngành được xét tốt nghiệp trong tháng 9/2017, đã tốt nghiệp34 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng SV tốt nghiệp hoặc thực tập

            Thời gian phỏng vấn, tuyển dụng: từ ngày 01 đến 05/8/2017

            Nội dung tham gia: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp sẽ giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đã đăng ký tham gia với nhà tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc nguyện vọng của SV, xếp lịch để nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp SV  tại trường.

            Thời gian thực hiện chương trình

-         Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7/2017:

                 + Sinh viên đăng kí tham gia phỏng vấn qua link: https://goo.gl/s73ph4

                        Mỗi sinh viên có thể chọn nhiều công ty để tham  gia phỏng vấn

                  + Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng

-         Từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2017: Sinh viên nộp hồ sơ (giấy) theo yêu cầu của DN trực tiếp tại Phòng QH Doanh nghiệp

-         Từ ngày 21/7 đến ngày 30/7/2017: Sinh viên cập nhật Email thường xuyên và giữ điện thoại liên lạc nhận thông báo cập nhật về lịch phỏng vấn cụ thể các công ty đã ứng tuyển

-         TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI Từ ngày 01 – 05/8/2017: sinh viên tham gia phỏng vấn theo lịch đã được sắp xếp

Chi tiết về công ty, vị trí tuyển dụng, yêu cầu hồ sơ xem tạị: https://goo.gl/QncCMZ

                    PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                       


 

Download các file đính kèm:
- Danh sách Doanh nghiệp và các vị trí tuyển dụng
- Thông tin Doanh nghiệp
- From ứng tuyển
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                                                                                                             Tp.HCM, ngày13 tháng 7 năm 2017

 

Thư mời tham gia TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

“GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”

Kính gửi:     Các Khoa

                   Sinh viên tốt nghiệp, sinh viên năm cuối các ngành

Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 được tiếp xúc Doanh nghiệp, cơ hội có việc làm ngay và đúng chuyên ngành, đồng thời các Doanh nghiệp tuyển được nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển, Phòng Quan Hệ Doanh nghiệp tổ chức TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI  với chủ đề  GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”  tại trường.

            Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối các ngành được xét tốt nghiệp trong tháng 9/2017, đã tốt nghiệp và 34 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng SV tốt nghiệp hoặc thực tập

            Thời gian phỏng vấn, tuyển dụng: từ ngày 01 đến 05/8/2017

            Nội dung tham gia: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp sẽ giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đã đăng ký tham gia với nhà tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc nguyện vọng của SV, xếp lịch để nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp SV  tại trường.

            Thời gian thực hiện chương trình

-         Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7/2017:

                        + Sinh viên đăng kí tham gia phỏng vấn qua link: https://goo.gl/s73ph4

                        Mỗi sinh viên có thể chọn nhiều công ty để tham  gia phỏng vấn

                        + Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng

-         Từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2017Sinh viên nộp hồ sơ (giấy) theo yêu cầu của DN trực tiếp tại Phòng QH Doanh nghiệp

-         Từ ngày 21/7 đến ngày 30/7/2017Sinh viên cập nhật Email thường xuyên và giữ điện thoại liên lạc nhận thông báo cập nhật về lịch phỏng vấn cụ thể các công ty đã ứng tuyển

-         TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI Từ ngày 01 – 05/8/2017sinh viên tham gia phỏng vấn theo lịch đã được sắp xếp

            Chi tiết về công ty, vị trí tuyển dụng, yêu cầu hồ sơ xem tạịhttps://goo.gl/QncCMZ

                    PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                      

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                                                                                                             Tp.HCM, ngày13 tháng 7 năm 2017

 

Thư mời tham gia TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI

“GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”

Kính gửi:     Các Khoa

                   Sinh viên tốt nghiệp, sinh viên năm cuối các ngành

Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 được tiếp xúc Doanh nghiệp, cơ hội có việc làm ngay và đúng chuyên ngành, đồng thời các Doanh nghiệp tuyển được nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển, Phòng Quan Hệ Doanh nghiệp tổ chức TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI  với chủ đề  GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”  tại trường.

            Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối các ngành được xét tốt nghiệp trong tháng 9/2017, đã tốt nghiệp và 34 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng SV tốt nghiệp hoặc thực tập

            Thời gian phỏng vấn, tuyển dụng: từ ngày 01 đến 05/8/2017

            Nội dung tham gia: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp sẽ giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đã đăng ký tham gia với nhà tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc nguyện vọng của SV, xếp lịch để nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp SV  tại trường.

            Thời gian thực hiện chương trình

-         Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7/2017:

                        + Sinh viên đăng kí tham gia phỏng vấn qua link: https://goo.gl/s73ph4

                        Mỗi sinh viên có thể chọn nhiều công ty để tham  gia phỏng vấn

                        + Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng

-         Từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2017Sinh viên nộp hồ sơ (giấy) theo yêu cầu của DN trực tiếp tại Phòng QH Doanh nghiệp

-         Từ ngày 21/7 đến ngày 30/7/2017Sinh viên cập nhật Email thường xuyên và giữ điện thoại liên lạc nhận thông báo cập nhật về lịch phỏng vấn cụ thể các công ty đã ứng tuyển

-         TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI Từ ngày 01 – 05/8/2017sinh viên tham gia phỏng vấn theo lịch đã được sắp xếp

            Chi tiết về công ty, vị trí tuyển dụng, yêu cầu hồ sơ xem tạịhttps://goo.gl/QncCMZ

                    PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                      

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Phòng Quan hệ  Doanh nghiệp
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 Số 01, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
+ Email: pr@hcmute.edu.vn
+ Điện thoại: (08) 37225551

Truy cập tháng: 203,002

Tổng truy cập:2,236,918