Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 55 /TB-ĐHSPKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03  năm 2018

THÔNG BÁO
V/v đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

(Đợt xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2018)


Kính gửi: Các tân kỹ sư, cử nhân

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm tạo điều kiện cho tân kỹ sư, cử nhân  trong việc đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đỡ lãng phí thời gian, giấy tờ và việc cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được nhanh, giúp  các tân kỹ sư, cử nhân không mất nhiều thời gian chờ  đợi, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo như sau:

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho các đơn vị ngày 16/03/2018 và các trường hợp bổ sung sau đó

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp: dự kiến 27/03/2018

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp tạo link cho các tân kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 đăng ký nhận bảng điểm và giấy CNTNTT, sinh viên kết thúc đăng ký lúc 06am ngày 30.03.2018.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sinh viên vào hệ thống Website Trường:

Bước 2: Sinh viên chọn Phòng ban → Phòng quan hệ Doanh nghiệp →  Đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Hoặc sinh viên có thể truy cập trực tiếp qua địa chỉ:

         https://goo.gl/forms/BPR2NC0tX9YXehIp2

Bước 3: Sinh viên điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo hướng dẫn và gửi yêu cầu.

Bước 4: Sau ngày hết hạn đăng ký (ngày 30/03/2018), Phòng sẽ tổng hợp danh sách, chuyển cho phòng Đào tạo in bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho Sinh viên.

Sau khi có bảng điểm, giấy chứng nhận, phòng QHDN sẽ gửi mail tới các bạn và thông báo trên web phòng Số  giấy CNTN để các bạn tới nhận.

Địa điểm nhận: Tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp (Khu A)

Lưu ý: -    Sau lễ trao bằng tốt nghiệp Phòng Quan hệ Doanh nghiệp ngưng phát GCN và Bảng điểm./.

                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT,QHDN.

    TRƯỞNG PHÒNG QHDN

(đã ký)

    Ths. Hồ Thị Ánh TuyếtGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Thông Tin Tuyển Dụng

Phòng Quan hệ  Doanh nghiệp
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 Số 01, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
+ Email: pr@hcmute.edu.vn
+ Điện thoại: (08) 37225551

Truy cập tháng: 144,879

Tổng truy cập:1,750,134