Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 01/TB-ĐHSPKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01  năm 2017

THÔNG BÁO
V/v đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

(Đợt xét tốt nghiệp tháng 01 năm 2017)

 


Kính gửi:Các tân kỹ sư, cử nhân

Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm tạo điều kiện cho tân kỹ sư, cử nhân  trong việc đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đỡ lãng phí thời gian, giấy tờ và việc cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được nhanh, giúp  các tân kỹ sư, cử nhân không mất nhiều thời gian chờ  đợi, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo như sau:

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho các đơn vị trước ngày 07/01/2017 và các trường hợp bổ sung sau đó

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp: dự kiến 13/01/2017

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp tạo link cho các tân kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đợt tháng 01/2017 đăng ký nhận bảng điểm và giấy CNTNTT, sinh viên kết thúc đăng ký lúc 6am ngày 15.02.2017.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sinh viên vào hệ thống Website Trường:

Bước 2: Sinh viên chọn Phòng ban → Phòng quan hệ Doanh nghiệp →  Đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Hoặc sinh viên có thể truy cập trực tiếp qua địa chỉ:

https://goo.gl/forms/cMrRL6bSsV04SA9J2

Bước 3: Sinh viên điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo hướng dẫn và gửi yêu cầu.

Bước 4: Sau ngày hết hạn đăng ký(6am ngày 15/02/2017), Phòng sẽ tổng hợp danh sách, chuyển cho phòng Đào tạo in bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho Sinh viên.

Sau khi có bảng điểm, giấy chứng nhận, phòng QHDN sẽ gửi mail tới các bạn và thông báo trên web phòng Số  giấy CNTNđ ể các bạn tới nhận.

Địa điểm nhận: Tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp (Khu A)

Lưu ý: -    Chỉ những sinh viên đăng ký mới  được in và nhận.

-          Sau lễ trao bằng tốt nghiệp Phòng Quan hệ Doanh nghiệp ngưng phát GCN và Bảng điểm./.

 

                                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT,QHDN.

    TRƯỞNG PHÒNG QHDN

(đã ký)

 

 

    Ths. Hồ Thị Ánh Tuyết

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Phòng Quan hệ  Doanh nghiệp
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 Số 01, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
+ Email: pr@hcmute.edu.vn
+ Điện thoại: (08) 37225551

Truy cập tháng: 254,760

Tổng truy cập:2,295,562